Thiện Nguyễn
@Gấu trúc

Loại: Audio

Kỷ niệm 0

Album ảnh bạn bè

“Ai cũng một thời trẻ trai. Cũng từng nghĩ về đời mình” (trích trong ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây của nhạc sĩ Trần...