Thien Nguyen's Blog

Day 1 with blog

When I was a little schoolboy, I often spent most of my spare time sitting in front of my dad’s computer to see how the Microsoft...

open

Chung tay phòng chống dịch Covid-19: Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người.